Forum Dostępności

13.11.2023

Poznań

Forum Dostępności 13-14.11.2023 Poznań Congress Center, Przestrzeń bez barier OBIEKTY.ARCHITEKTURA.DESIGN - grafika informacyjna
W dniu 13 listopada odbyła się pierwsza edycja Forum Dostępności, jednego z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych tematyce projektowania uniwersalnego i dostępności architektonicznej. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Instytut Techniki Budowlanej był Partonem Wspierającym.

Konferencja odbyła się w Poznaniu i zgromadziła przedstawicieli branży architektonicznej, deweloperskiej i budowlanej, administracji publicznej oraz podmiotów działających w obszarze wzornictwa przemysłowego.

Wydarzenie skupiło się na omówieniu wyzwań związanych ze zmianami prawnymi i społecznymi dotyczącymi dostępności architektonicznej, a także kierunkach rozwoju projektowania architektury i produktów dostępnych dla wszystkich. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z ekspertami zajmującymi się tworzeniem rozwiązań bez barier oraz poznać najnowsze trendy i technologie związane z dostępnością.

W trakcie dwudniowego wydarzenia odbyły się liczne panele dyskusyjne i prezentacje, a każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w interesujących go sesjach i zdobycia nowej wiedzy na temat  projektowania bez barier. Ważnym elementem był prezentacje studiów przypadku, które przedstawią najlepsze praktyki i projekty dotyczące dostępności architektonicznej. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami, które poszerzą ich wiedzę i inspirują do tworzenia bardziej dostępnych i przyjaznych dla wszystkich miejsc.

Wydarzenie umożliwiło również nawiązanie cennych kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży. Spotkania networkingowe i stoiska wystawiennicze stanowiły centrum wymiany pomysłów oraz możliwość znalezienia partnerów do współpracy przy innowacyjnych projektach.

Organizatorzy Forum Dostępności mają nadzieję, że to wydarzenie przyczyniło się do zwiększenia świadomości społecznej na temat projektowania bez barier oraz pobudzi do tworzenia bardziej dostępnych przestrzeni.