I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

29.01.2020

Biznesmeni przy pracy - ilustracja dekoracyjna

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się w Warszawie I KONFERENCJA SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE.


W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się w Warszawie I KONFERENCJA SEKTOROWEJ RADY DS. KOMPETENCJI W BUDOWNICTWIE.

Podczas spotkania zaprezentowano nie tylko dotychczasowe rezultaty działań Rady, ale też problemy, których rozwiązanie będzie decydowało o jakości pracy w polskim budownictwie w nadchodzących dziesięcioleciach.

Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Celem programu jest utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej informacji na stronie: http://srkbud.zzbudowlani.pl/.