ITB na jubileuszowej konferencji NIISK

29.11.2023

Ukraina

Zdjęcie dekoracyjne - konferencja NIISK
W dniu 29 listopada 2023 r. Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Konstrukcji Budowlanych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) zorganizował III Ogólnoukraińską Konferencję Naukowo-Praktyczna „Rola nauki w odbudowie Ukrainy”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ITB.

Konferencji towarzyszył wyjątkowy jubileusz 80-lecia istnienia Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Konstrukcji Budowlanych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) - partnera ITB. Wydarzenie stanowiło unikalną okazję do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz budowania współpracy.

Wystąpienia Instytutu Techniki Budowlanej:
Instytut Techniki Budowlanej - 2023. International Scientific Partner in the Restoration of Ukraine
Dr inż. Krzysztof Kuczyński, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji (ITB)
Dr inż. Ołeksij Kopyłow, Zastępca Kierownika Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych (ITB)
Ventilated Facades. Main Trends
Dr inż. Ołeksij Kopyłow, Zastępca Kierownika Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych (ITB)

Some Aspects of the Inspection of Damaged and Destroyed Residential Buildings, Structures and Infrastructure During the Military Conflict in Yugoslavia
Dr inż. Leopold Kruszka (WAT)
Dr inż. Ołeksij Kopyłow, Zastępca Kierownika Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych (ITB)

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowo-technicznym „Science and Construction” nr 4 (2023) oraz w abstraktach.