ITB na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

12.12.2023

Warszawa

Laureat dr Marcin Witowski podczas Ceremonii Wręczania Nagród na wystawie IWIS 2023
Wynalazki dra Marcina Witowskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej nagrodzone złotym i brązowym medalem w kategorii budownictwo podczas XVII edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

W dniach 12-14 grudnia 2023 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się XVII edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków. Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas wystawy dr Marcin Witowski z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej zaprezentował  dwa wynalazki, które zostały nagrodzone medalami:

  • ZŁOTY MEDAL dla urządzenia do pomiaru odkształcenia próbki gruntu w komorze trójosiowego ściskania
  • BRĄZOWY MEDAL dla bezprzewodowego napróbkowego czujnika ciśnienia wody w porach gruntu.

Serdecznie gratulujemy!

Urządzenie do pomiaru odkształcenia próbki gruntu w komorze trójosiowego ściskania to wynalazek, którego czujnik jest oparty na magnetycznym enkoderze, który komunikuje się z komputerem klasy PC za pomocą fal radiowych. Umożliwia to zamontowanie w komorze kilku czujników i zwiększenie dokładności pomiaru odkształceń. Natomiast bezprzewodowy napróbkowy czujnik ciśnienia wody w porach gruntu służy do pomiaru ciśnienia wody w połowie wysokości próbki, co zwiększa dokładność prowadzonych pomiarów parametrów charakteryzujących sztywność i wytrzymałość gruntów na ścinanie. Urządzenie w przeciwieństwie do standardowego czujnika przewodowego nie wymaga tworzenia otworu w membranie otaczającej próbkę gruntu co pozwala na szybsze wykonywanie badań. Kolejną zaletą jest pewność, że nie wystąpi przeciek wody z komory do próbki gruntu. Autorem wynalazków jest dr Marcin Witowski z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB.