ITB na spotkaniu partnerów projektu FoCA w Turcji

09.04.2024

Uczestnicy spotkania przy stole obrad podczas spotkania partnerów projektu FoCA w Stambule
W marcu odbyło się spotkanie grupy partnerów projektu FoCA – Free of Carbon Architecture, podczas którego uczestnicy omawiali zagadnienia związane z tworzeniem platformy #FoCA, umożliwiającej porównywanie śladów środowiskowych wyrobów budowlanych.

Spotkanie odbyło się w Yıldız Technical University w Stambule. W spotkaniu uczestniczył rektor uczelni YTU, prezydent CEDBIK oraz polscy partnerzy projektu, w tym Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Budowlanej i Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. ITB reprezentowali dr inż. Dobrosława Kaczorek i dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB.

Omówiono istotne kwestie dotyczące realizacji zadań partnerów z Polski i Turcji na rok 2024.

Celem projektu FoCA jest stworzenie usługi w postaci interaktywnej platformy internetowej, która będzie wspierać sektor budowlany w osiąganiu neutralności klimatycznej poprzez dekarbonizację zasobów budowlanych. Wypracowane narzędzie umożliwi ocenę wpływu materiałów i wyrobów budowlanych na środowisko w kontekście warunków regionalnych oraz istniejącego rynku materiałów budowlanych. Platforma nie tylko ułatwi wymianę wiedzy i najlepszych praktyk, ale także zapewni praktyczne narzędzia i zasoby, umożliwiające interesariuszom podejmowanie świadomych decyzji, które priorytetowo traktują zrównoważony rozwój. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy COllective Research NETworking (CORNET).

Źródło zdjęcia: https://plgbc.org.pl/wirtualna-biblioteka/spotkanie-partnerow-projektu-foca-w-stambule