ITB w Muzeum Narodowym w Poznaniu

04.10.2023

Profesor Artur Piekarczuk podczas prezentacji możliwości wykorzystania technik obrazowania 3D
Prezentacja możliwości wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania 3D do digitalizacji zabytkowej architektury i historycznych zasobów muzealnych.

Instytut Techniki Budowlanej został zaproszony przez Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską na prezentację technik obrazowania numerycznego w technologii 3D. Spotkanie odbyło w dniu 27 września się w poznańskim Ratuszu. Celem spotkania była prezentacja możliwości wykorzystania nowoczesnych technik obrazowania 3D do digitalizacji zabytkowej architektury i historycznych zasobów muzealnych. Wydarzenie to wytycza kolejny kierunek potencjalnego rozwoju interdyscyplinarnych dziedzin współpracy naukowej oraz usług komercyjnych Instytutu.

Przedstawiciele ITB w osobach dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. instytutu i mgr inż. Aleksandra Mazurek prezentowali różne techniki skanowania obiektów. W pierwszej kolejności została zaprezentowana technika skanowania kubaturowego. Obiektem skanowania była zabytkowa Izba Sądowa [1]. Wynik skanowania przedstawiono na materiale video. Kolejnym obiektem skanowania był detal muzealny w postaci rzeźby wykonanej z brązu. Rzeźba przedstawia Józefa Czapczyńskiego [2], [3]. Wynik skanowania techniką światłą strukturalnego i laserowego przedstawiono w postaci plików pdf z możliwością wyświetlania 3D.  Podczas prezentacji zostały omówione techniczne i organizacyjne aspekty zadań związanych z technikami obrazowania 3D oraz digitalizacją i inżynierią odwrotną pozyskanych zasobów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Muzeum Narodowego w Poznaniu: dr Magdalena Mrugalska-Banaszak, Andrzej Grabowski, Maciej Kaleta, Remigiusz Łuczyński, Aleksandra Rosiak oraz przedstawiciele Politechniki Poznańskiej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, prof. dr hab. inż. Tomasz Mróz  i dr inż. Karol Bandurski.

[1] Izba Sądowa ze sklepieniem zdobionym polichromią pochodzącą z różnych okresów, od XVI do XIX w. Na centralnej ścianie izby ustawiony jest  posąg przedstawiający króla Stanisława Augusta, wykonany w 1791 r. prawdopodobnie przez Augustyna Schöpsa.

[2]Muzeum Narodowe w Poznaniu.  Józef Czepczyński (1864–1939), od 1898 r. właściciela „Centralnej Drogerii” przy Starym Rynku 8, lata 30. XX w.; Autor rzeźby Edward Haupt (1893–1970); brąz, marmur; MNP D 3049.

[3] Wielkie Garbary. Kroniki Miasta Poznania 2017/3. Wydawnictwo miejskie Poznania. Kwartalnik wydawany pod patronatem Rady Miasta Poznania pod redakcją dr Magdaleny Mrugalskiej - Banaszak (red. prowadząca).

Materiały ze spotkania:

  • fotografie Izby Sądowej oraz rzeźby z brązu
  • skan 3D Izby Sądowej w formacie obrazowania dynamicznego (film)
  • skan 3D rzeźby w formacie  obrazowania dynamicznego w technologii światła strukturalnego z teksturowym modelem powierzchni (plik pdf)
  • skan 3D rzeźby w formacie  obrazowania dynamicznego w technologii laserowej z numerycznym modelem powierzchni (plik pdf)

Dokumentacja fotograficzna i grafiki

Wynik skanowania techniką światłą strukturalnego i laserowego przedstawiono w postaci plików pdf z możliwością wyświetlania 3D

Materiał video przedstawiający wyniki skanowania kubaturowego