Komisja Europejska opublikowała DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2024/237

17.01.2024

Rząd masztów z flagami UE - ilustracja dekoracyjna
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/237 z dnia 15 stycznia 2024 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym  Dz.U. L z 17.1.2024 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2024/237 z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących trójwarstwowej powłoki na bazie polietylenu do ochrony rur stalowych przed korozją oraz innych wyrobów budowlanych.