Konferencja "Ekologia a Budownictwo" poświęcona prof. L. Runkiewiczowi

06.11.2023

Bielsko-Biała

Konferencja
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej organizuje w dniach 6-8 listopada 2023 roku XXVI Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Techniczną "Ekologia a Budownictwo" poświęconą prof. Leonardowi Runkiewiczowi. Instytut Techniki Budowlanej jest współorganizatorem wydarzenia.

Organizowana po raz dwudziesty szósty Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a Budownictwo” jest przeznaczona dla przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, samorządowych i administracyjnych zajmujących się oddziaływaniem budownictwa na środowisko. Konferencja jest formą doskonalenia zawodowego, zalecanego przez okręgowe izby inżynierów budownictwa.

Tematyka tegorocznej Konferencji obejmuje następujące grupy problemowe:

 • Problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Rola administracji państwowej i samorządowej oraz uczestników procesu budowlanego w ochronie i kształtowaniu środowiska.
 • Proekologiczne materiały i wyroby budowlane- materiały odnawialne.
 • Recykling i wykorzystanie odpadów w budownictwie.
 • Skutki techniczne, ekonomiczne i społeczne skażenia obiektów budowlanych i sposoby ich neutralizacji.
 • Ekologia terenów zurbanizowanych.
 • Kształcenie ekologiczne w budownictwie.
 • Rewitalizacja obiektów, terenów poprzemysłowych i innych.
 • Problemy korozji w tym biologicznej w budownictwie.
 • Problemy projektowania i utrzymywania obiektów budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 • Problemy pozyskiwania i użytkowania energii w budownictwie.
 • Skutki techniczne działalności budowlanej na istniejące obiekty budowlane.
 • Komfort użytkowania budynków, komfort termiczny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort wizualny.
 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów mineralnych, złóż energetycznych w tym
  odnawialnych.