Konferencja Naukowo-Techniczna „Obiekty Budowlane na Terenach Górniczych”

26.10.2023

Siemianowice Śląskie

Obiekty budowlane na terenach górniczych
Jubileuszowa piąta Konferencja Naukowo-Techniczna „OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”, odbyła się w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich - Michałkowice w dniach 26-27 października 2023r. oraz na platformie e-learningowej. Instytut Techniki Budowlanej był Partnerem Merytorycznym wydarzenia.

Konferencja była poświęcona problemom obejmującym:
PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH

Konferencja miała charakter specjalistycznego szkolenia, organizowanego już po raz piąty, przeznaczonego dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, inspektorów nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej.

Wiceprzewodniczącą Komitetu Naukowego była dr hab. inż. Marta Kadela, prof. Instytutu, a członkami dr inż. Kazimierz Konieczny oraz dr inż. Leszek Słowik z Instytutu Techniki Budowlanej.

Podczas wydarzenia wystąpili nasi eksperci:

  • Wybrane zagadnienia z zakresu eksploatacji górniczej i szkód górniczych w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW), dr inż. Leszek Słowik (ITB), dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza),
  • Przykład oceny zagrożenia wystąpienia liniowej deformacji nieciągłej oraz koncepcja zabezpieczenia budynków na terenie górniczym, dr inż. Leszek Chomacki (ITB),
  • Współczesna ocena nawierzchni z uwzględnieniem terenów górniczych – opis doświadczeń, dr hab. inż. Marta Kadela, prof. Instytutu (ITB), dr inż. Andrzej Pożarycki (Politechnika Poznańska), mgr inż. Beata Parkasiewicz (ITB), dr inż. Przemysław Górnaś (Politechnika Poznańska),
  • Nowe podejścia w zakresie obserwacji obiektów budowlanych na terenach górniczych i pogórniczych, dr hab. inż. Marta Kadela, prof. Instytutu (ITB).

W takcie wykładów poruszano tematy dotyczące budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych Górnego i Dolnego Śląska, Lubelskiego Zagłębia Górniczego oraz Lubińskiego Zagłębia Górniczego.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz integracja projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców i kadry naukowo-technicznej.

W Konferencji wzięło udział około 150 osób z całego kraju, które uczestniczą w procesie budowlanym na terenach górniczych i pogórniczych naszego kraju, wykazujących zainteresowanie budownictwem na tychże terenach oraz nowymi technologiami wykorzystywanymi w budownictwie.

W trakcie Konferencji zostało wygłoszonych około 25 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju. Wykłady te zostaną wydane w formie książkowej oraz elektronicznej w ilości szacowanej na ponad 300 egz., z czego większą część otrzymują uczestnicy Konferencji, natomiast pozostała część jest kolportowana na terenie całego kraju.

Podczas Konferencji nasi Partnerzy i Wystawcy mogli bezpośrednio spotkać się z uczestnikami, co zaowocowało wymianą doświadczeń oraz możliwością zaprezentowania rozwiązań technicznych i profilu działalności firmy.

Informacje