Kongres ICPIC oraz sympozjum "C-PC in Circular Economy: Searching for a New Paradigm"

17.09.2023

Warszawa

ICPIC 2023 Warsaw
Instytut Techniki Budowlanej jest współorganizatorem Kongresu ICPIC 2023, który odbędzie się w dniach 17-20 września br. w Warszawie. Celem kongresu jest wymiana wiedzy z zakresu zastosowania polimerów w betonie, w tym modyfikacji składu betonu za pomocą nowoczesnych domieszek i dodatków, alternatywnych spoiw, kompozytów polimerowych do wzmocnienia betonu, poprawy właściwości powierzchni betonu oraz specjalnych właściwości, takich jak samouzdrawianie lub samoczyszczenie.

Jednym z głównych wydarzeń Kongresu będzie Specjalne Sympozjum organizowane przez Instytut Techniki Budowlanej pod przewodnictwem profesora Lecha Czarneckiego pt. „C-PC in Circular Economy: Searching for a New Paradigm” symposium.icpic23.org.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie icpic23.org.

Zapraszamy do udziału!

ICPIC 2023 C-PC IN CIRCULAR ECONOMY: SEARCHING FOR A NEW PARADIGM Special symposium