Kongres "Nauka dla społeczeństwa"

05.06.2023

Statuetka - Ministerstwo Edukacji i Nauki
W dniach od 3 do 5 czerwca 2023 roku odbył się Kongres Nauka dla Społeczeństwa zorganizowany na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Podczas kongresu Dyrektor Instytutu dr inż. Robert Geryło odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka, prof uczelni okolicznościową statuetkę przyznawaną instytutom z kategoriami naukowymi A+ i A.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Kongres współorganizowali: Rada Główna Instytutów Badawczych, Politechnika Warszawska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Badań Edukacyjnych z udziałem grona naukowców z instytutów naukowych PAN oraz ośrodków uniwersyteckich.

Eksperci z Instytutu Techniki Budowlanej dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu z Zakładu Badań Ogniowych oraz dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. instytutu z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska wygłosili podczas spotkania prezentacje.