Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE

21.09.2023

Poznań

baner Common Future
W dniach 21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się Kongres Odbudowy Ukrainy. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Instytut Techniki Budowlanej był Partnerem Branżowym Kongresu.

Jak polskie i zagraniczne firmy mogą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy
- nad tym zagadnieniem debatowali uczestnicy Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Wydarzenie odbyło się 21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Informacja prasowa:

 W Kongresie udział wzieło blisko tysiąc osób, głównie przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, samorządowców i przedstawicieli polskich i ukraińskich władz, a także partnerów zagranicznych, jak i instytucji, które stworzą mechanizmy finansowania powojennej odbudowy.

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE był wstępem do dialogu na temat potrzeb firm i instytucji zarówno polskich, jak i z innych krajów sojuszniczych w kontekście partycypacji w powojennej odbudowie ukraińskiej gospodarki. Wydarzenie poświęcono współpracy między przedstawicielami strony rządowej, samorządowcami oraz polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami, a jego zadaniem było opracowanie strategii działania w trakcie odbudowy Ukrainy.

Głównym celem kongresu było zainteresowanie polskich podmiotów gospodarczych z wielu branż, w tym przede wszystkim branży transportowo-spedycyjno-logistycznej, budowlanej, ale także z energetyki, sektora bankowego i ubezpieczeniowego, współpracą z potencjalnymi ukraińskimi partnerami. Była to także okazja do spotkania z przedstawicielami ważnych ukraińskich centralnych i regionalnych instytucji publicznych. Wśród uczestników kongresu nie zabrakło reprezentantów innych państw-sojuszników Ukrainy, jak i międzynarodowych instytucji mających wpływ na kształt instrumentów finansowych w ramach tak zwanej platformy odbudowy, które będą płynąć dla Ukrainy: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowego.

Kongres był przestrzenią dla paneli dyskusyjnych, seminariów i spotkań w formatach specjalnych, które pozwoliły jak najlepiej przygotować podłoże prawno-gospodarcze do współpracy tak polskich i zagranicznych firm i instytucji przy odbudowie Ukrainy. W trakcie wydarzenia odbyło się 40 debat z udziałem 100 prelegentów. Tematyka dyskusji dotyczyła zarówno kwestii strategicznych w ujęciu makro, jak i rozwiązań dla poszczególnych branż oraz przedsiębiorstw. Omówiono podłoże ekonomiczne, prawne, ubezpieczeniowe i gwarancyjne oraz zagrożenia na rynku pracy. Ważnym elementem dyskusji była też współpraca na poziomie samorządów oraz rola organizacji pozarządowych w procesie odbudowy Ukrainy.

Strefie debat i paneli dyskusyjnych towarzyszyła przestrzeń ekspozycyjna z udziałem wystawców, głównie polskich firm gotowych do zaangażowania się w procesie odbudowy Ukrainy. Było to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń między partnerami i gośćmi kongresu. – Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zgłosiło się ponad 2500 firm z całego kraju, które są zainteresowane współpracą z ukraińskimi partnerami, to pokazuje potencjał tej kwestii. Dlatego cieszę się, że Grupa MTP zorganizowała Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Chcemy, aby było to forum, na którym spotykają się polskie firmy i instytucje publiczne, także samorządowe z ich odpowiednikami po stronie ukraińskiej – mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz, która wspierała kongres, jako kluczowe wydarzenie w tym obszarze w Polsce.

Sektory branżowe Kongresu:

  • budownictwo
  • przemysł
  • inwestycje
  • energetyka
  • transport
  • technologie ICT
  • cyberbezpieczeństwo
  • bankowość i ubezpieczenia