Kongres TRENDY 2023

14.11.2023

Kraków

Kongres-Trendy - grafika dekoracyjna z logo
W dniach 14-15 listopada 2023 w Krakowie odbył się kongres TRENDY 2023. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki. Instytut Techniki Budowlanej był Partonem Honorowym.

Kongres TRENDY 2023 zgromadził przedstawicieli władz, samorządów, przemysłu, nauki oraz stowarzyszeń branżowych. Jest to inicjatywa, w którą zaangażowane są szerokie środowiska naukowe i branżowe, a także stanowił forum kształtowania przyszłości w obszarze energetyki, budownictwa i pokrewnych dziedzin.

Podczas Kongresu nasi eksperci wystepowali w panelach:

PANEL 2 BUDOWNICTWO I ENERGETYKA – wizje i nowe obowiązki | #rynek

  • Przełom w zakresie produkcji i funkcji materiałów dla budownictwa – technologie (i budynki) bezemisyjne

Uczestnicy panelu: dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), mgr Alicja Kuczera – PLGBC, dr inż. Maciej Piliński – Fronius Polska

 

PRZEGLĄD RYNKU URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW | #trendy

  • Digitalizacja, sztuczna inteligencja w energetyce i budownictwie

Uczestnicy panelu: dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. Instytutu, dr inż. Ireneusz Wochlik – podgrupa ds. energetyki przy KPRM, mgr Tomasz Janiak – BIM ally, mgr inż. Michał Marona – SolarEdge

  • Trendy w technologiach budowlanych. Jak tworzyć innowacyjne produkty w budownictwie?

Uczestnicy panelu: mgr inż. Justyna Beczkowicz (ITB),  dr inż. Jacek Michalak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz systemów ociepleń

 

Pośród prelegentów znajdował się również dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. Instytutu

Kongres TRENDY 2023 był miejscem, gdzie eksperci branż budowlanej, grzewczej i energetycznej spotkali się, aby prześledzić te zmiany. To nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale również do nawiązywania kontaktów branżowych.

Szósta edycja Kongresu, który od lat ukazuje, jakie procesy zachodzą w otaczającym nas świecie i jak wpłyną na polską energetykę w perspektywie pięciu, dziesięciu czy dwudziestu lat. W tym roku, tematy energetyczne poszerzono o kwestie związane z nowoczesnym budownictwem, ponieważ te dwie branże muszą działać wspólnie w obliczu unijnych regulacji i zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.