Lider Innowacji 2024 dla dra Marcina Witowskiego

11.06.2024

Lider Innowacji 2024 - nagroda dra Marcina Witowskiego
Dr Marcin Witowski z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB otrzymał podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG wyróżnienie Lidera Innowacji 2024 w kategorii "Technologia" za opracowanie miniaturowego czujnika przemieszczenia.

Wynalazek dra Marcina Witowskiego to urządzenie do pomiaru odkształcenia próbki gruntu w komorze trójosiowego ściskania, którego czujnik jest oparty na magnetycznym enkoderze, który komunikuje się z komputerem klasy PC za pomocą fal radiowych. Umożliwia to zamontowanie w komorze kilku czujników i zwiększenie dokładności pomiaru odkształceń.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG to networkingowa platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Wydarzenie prezentuje potencjał i dorobek myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług kierowanych do przemysłu i gospodarki.