Mgr inż. Anna Panek Przewodniczącą EOTA PT1

15.01.2024

Anna Panek
Mgr inż. Anna Panek, Zastępca Dyrektora ITB ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej wybrana przez RT EOTA na Przewodniczącą EOTA PT1.

W grudniu 2023 r. mgr inż. Anna Panek, Zastępca Dyrektora ITB ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej została wybrana przez Radę Techniczną EOTA na Przewodniczącą EOTA PT1.

EOTA Project Team 1 jest zespołem składającym się z ekspertów jednostek oceny technicznej z UE, którego zadaniem jest monitorowanie, ocena i kontrola procedur i procesów opracowywania EAD i wydawania ETA.

Działania EOTA PT1 mają na celu utrzymanie wysokiej efektywności i spójności prac EOTA w świetle wyzwań wynikających z wdrażania rozporządzenia (UE) nr 305/2011.