Międzynarodowa XXXI Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane"

17.05.2024

Konferencja
W dniach 20-24 maja 2024 roku w Międzyzdrojach odbędzie się XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”. Wydarzenie zostało objęte m.in. patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Konferencja od pół wieku stanowi ważne forum wymiany poglądów i doświadczeń, gromadzi naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej z całego świata.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać prezentacji (współ)autorstwa ekspertów ITB:

  • Paweł Roszkowski, Jadwiga Fangrat – „Wybrane aspekty awarii stalowych przekryć dachowych w warunkach pożaru rozwiniętego”
  • Leszek Chomacki, Leszek Słowik, Janusz Rusek, Damian Suchoń – „Negatywny wpływ eksploatacji górniczej na wznoszone segmenty szkoły”
  • Tomasz Godlewski, Radosław Mieszkowski – „Grunty ekspansywne jako praprzyczyna awarii zabytkowego podziemnego zbiornika wody pitnej”
  • Jarosław Szulc, Michał Teodorczyk, Jan Sieczkowski – „Analiza przyczyn uszkodzenia złączy w wielkopłytowym budynku W-70”
  • Leszek Słowik, Janusz Rusek, Leszek Chomacki, Adrian Baron – „Wyburzenie ścianki działowej w kamienicy a potencjalne zagrożenie awarią budowlaną”
  • Artur Piekarczuk, Jacek Szer, Aleksandra Mazurek, Łukasz Gołębiowski, Iwona Szer, Monika Kaszubska, Artur Kotarski – „Trójwymiarowe obrazowanie cyfrowe w diagnostyce i ocenie awarii obiektów budowlanych”