Nowe publikacje ITB

08.09.2019

Okładki wydawnictw ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: - "Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. Poradnik" - Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki - "Pokrycia dachowe" - Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - "Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków" - Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  • Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. Poradnik. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, wyd. poprawione i uzupełnione. ISBN 978-83-249-8555-5, s. 39, format B5

W poradniku omówiono problematykę oceny bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych, występujących w budownictwie powszechnym. Pod pojęciem bezpieczeństwo konstrukcji rozumie się spełnienie ich stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowalności. Obliczeniowe sprawdzenia bezpieczeństwa konstrukcji polegają na wykazaniu, że w żadnej sytuacji obliczeniowej stany graniczne konstrukcji nie zostaną przekroczone.
Potrzeby przeprowadzenia ocen bezpieczeństwa dotyczą wszystkich konstrukcji. Wykonuje się je zwykle przy przebudowie, rozbudowie lub zmianie przeznaczenia oraz w przypadkach wystąpienia zjawisk losowych, np. huraganów. Konstrukcje podczas użytkowania ulegają także postępującej w czasie degradacji, wywołanej kombinacją zjawisk fizycznych i chemicznych oraz mechanizmów wytrzymałościowych i biologicznych, powodowanych oddziaływaniem tych zjawisk.
W poradniku podano podstawowe zasady przeprowadzania ocen bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych.

  • Pokrycia dachowe. B. Francke. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: zeszyt 1.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, wyd. poprawione i uzupełnione. ISBN 978-83-249-8551-7, s. 34, rys. i załącznik, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego.
Pracę uzupełniono o wymagania formalne dotyczące dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie, oraz podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.
W stosunku do poprzedniego wydania praca została zaktualizowana pod względem formalno-prawnym.

  • Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. B. Francke. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: zeszyt 5.
    Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019, wyd. poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-249-8554-8, s. 31, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych, zarówno w obiektach nowych, jak też remontowanych, z podziałem na grupy wyrobów hydroizolacyjnych, z uwzględnieniem sposobu przygotowania podłoża, a także zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw hydroizolacyjnych.
Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty hydroizolacyjne, oraz podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.
W stosunku do poprzedniego wydania praca została zaktualizowana pod względem formalno-prawnym.

Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.
Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243, 22 57 96 264
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl