Patent dla ITB

24.01.2023

Centrum ITB

Element betonowy - ilustracja dekoracyjna
Tytuł patentu: „Sposób oznaczania zawartości mikrowłókien polimerowych w kompozytach cementowych”

Twórcą patentu jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent na wynalazek pt. "Sposób oznaczania zawartości mikrowółkien polimerowych w kompozytach cementowych", którego twórcą jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.

Opis wynalazku oraz zakres jego zastosowania zostaną przedstawione na łamach najbliższego wydania Materiałów Budowlanych.