Porozumienie o współpracy ITB z Politechniką Warszawską

25.04.2024

Porozumienie ITB z Politechniką Warszawską
Rozwijanie działalności naukowej i kształcenia, budowanie zespołów badawczych i upowszechnianie wyników badań naukowych to główne założenia porozumienia, które w dniu 24 kwietnia 2024 r. zostało podpisane między Politechniką Warszawską i Instytutem Techniki Budowlanej.

Porozumienie dotyczące współpracy podpisali: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr. inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej.

Celem porozumienia jest łączenie wysiłków obydwu jednostek na rzecz współpracy w zakresie publikowania artykułów naukowych, wymiany doświadczeń badawczych i organizacji staży, wspólnej realizacji projektów, współpracy dot. badań i opinii na potrzeby krajowych ocen technicznych.


Fot.: Politechnika Warszawska