Profesor Lech Czarnecki ponownie w składzie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – kadencja 2024 - 2028

04.12.2023

Profesor Lech Czarnecki
Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, został po raz kolejny wybrany w skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Jesteśmy niezwykle dumni, że Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, został po raz kolejny wybrany w skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Cieszący się zaufaniem i uznaniem środowiska naukowego Pan Profesor jest wybierany na kolejne kadencje począwszy od 1993 roku.

Serdecznie gratulujemy!