Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

05.04.2023

Okładka publikacji ITB
W pracy, autorstwa Piotra Turkowskiego i Grzegorza Woźniaka, omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych.

Piotr Turkowski, Grzegorz Woźniak
Projektowanie według Eurokodów
ISBN ISBN 978-83-249-8639-2, 978-83-249-8643-9 (PDF)
Instytut Techniki Budowlanej 2023
Stron 88

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym metodę danych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.