Spotkanie w ramach projektu Metabuilding Labs z udziałem przedstawicieli ITB

19.10.2023

prototyp stanowiska badawczego opracowany przez CARTIF
IV Zgromadzenie Ogólne Metabuilding Labs w Valladolid, w Hiszpanii

W dniach 10-11 października 2023 r. odbyło się IV Zgromadzenie Ogólne Metabuilding Labs w Valladolid, w Hiszpanii.

Podczas tego 2-dniowego zorganizowanego przez CARTIF i Nobatek INEF 4 wydarzenia, w obecności wszystkich partnerów projektu, w tym dwojga przedstawicieli Instytutu Techniki Budowlanej, odbyło się kilka sesji dyskusyjnych i warsztatów, które zaowocowały wzmocnieniem i zwiększeniem zaangażowania partnerów w osiąganie celów projektu.

Uczestnicy odwiedzili stanowisko O3BET, prototyp stanowiska badawczego opracowany przez CARTIF w celu ustalania warunków przyszłej replikacji stanowiska w Polsce.

Więcej informacji na stronie oraz w mediach społecznościowych projektu:

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia ”Premia na Horyzoncie 2” na podstawie umowy nr 512106/PnH2/2021

METABUILDING LABS Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No. 953193. The sole responsibility for the content of this document lies entirely with the author’s view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.