Spotkanie w ramach projektu CirCon4Climate

10.10.2023

uczestnicy wizyty w Laboratorium Wydajności Cieplnej i Akustyki w Departamencie Fizyki Budowlanej ZAG
„Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate)”

W dniu 5 października 2023 r.  w Ljubljanie (Słowenia) odbyło się drugie spotkanie reprezentantów konsorcjantów w ramach projektu pt. „Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate)”.

Przedstawiciele konsorcjantów tj. Politechniki Czeskiej w Pradze (CVUT) – lidera projektu, Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) i Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) spotkali się w siedzibie ZAG, Narodowego Instytutu Budownictwa i Inżynierii Lądowej.

Tematem spotkania było omówienie szczegółów oraz wymiana myśli i doświadczeń pomocnych przy opracowaniu przewodników, których powstanie jest częścią założeń projektu. Przewodniki, które zostaną opublikowane na początku 2024 roku na stronie projektu dotyczyć będą cyrkularnych zamówień publicznych, strategii projektowania budynków cyrkularnych, bezpiecznego stosowania materiałów wtórnych oraz cyrkularnych i niskoemisyjnych materiałów budowalnych.

ITB odpowiedzialne jest za pakiet informacyjny dla producentów wyrobów budowlanych dotyczący bezpiecznego użytkowania wtórnych materiałów budowlanych.

Poza częścią panelu dyskusyjnego, uczestnicy spotkania mieli również przyjemność udać się z wizytą do Laboratorium Wydajności Cieplnej i Akustyki w Departamencie Fizyki Budowlanej ZAG.

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.

Suppoted by: