Strona internetowa projektu „CirCon4Climate"

11.08.2023

Widok na stronę internetową projektu na ekranie laptopa
Uruchomienie strony internetowej projektu CirCon4Climate - Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu
Logo projektu CirCon4Climate i logo ITB

W lipcu 2023 roku została uruchomiona strona internetowa projektu pt. „CirCon4Climate - Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu" (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate), realizowanego w ramach European Climate Initiative EUKI - finansowanego przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ze środków Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK).

Zapraszamy na stronę internetową projektu

CirCon4Climate

Konsorcjanci:

  • Czech Technical University in Prague (Lider)
  • ITB Instytut Techniki Budowlanej
  • ZAG Zavod za gradbeništvo Slovenije
  • Innowo Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.