Tynki

12.01.2024

Okładka publikacji ITB
Przedmiotem opracowania, autorstwa Jacka Popczyka i Jana Sieczkowskiego, są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. Warunki dla rozwiązań szczególnych powinny być ustalane indywidualnie.

Jacek Popczyk, Jan Sieczkowski
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
ISBN 978-83-249-8645-3, 978-83-249-8656-9 (PDF)
Instytut Techniki Budowlanej 2023
Stron 36

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. Warunki dla rozwiązań szczególnych powinny być ustalane indywidualnie.

Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji budowy, warunki wykonania oraz kryteria odbioru robót tynkowych.

Warunki techniczne nie dotyczą: tynków o zwiększonej izolacyjności akustycznej, tynków przeciwpożarowych oraz osłaniających przed promieniowaniem, tynków renowacyjnych, tynków cienkowarstwowych stosowanych w systemach ociepleniowych ETICS oraz suchych tynków.