W kierunku cyrkularnego budownictwa

17.05.2023

W kierunku cyrkularnego budownictwa - spotkanie w ITB
W dniu 17 maja 2023 w siedzibie ITB przy ulicy Filtrowej 1 w Warszawie odbyło się bezpłatne branżowe spotkanie konsultacyjne „W kierunku cyrkularnego budownictwa”. Całodniowe warsztaty w ramach międzynarodowego projektu CirCon4Climate zorganizowali polscy partnerzy projektu – Instytut Techniki Budowlanej i Instytut INNOWO.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 uczestników, reprezentujących różne grupy interesariuszy.

Celem konsultacji było poznanie problemów sektora publicznego i prywatnego we wdrażaniu rozwiązań cyrkularnych w budownictwie ; poznanie potrzeb i opinii interesariuszy z sektora budowlanego na polskim rynku, aby odpowiednio dopasować wskazówki w powstających Przewodnikach ; skonsultowanie i zweryfikowanie treści poradników tworzonych w ramach projektu oraz zwiększenie świadomości specjalistów z sektora budownictwa o budowie katastrów materiałowych.

Dyskutowano nad dostępnością i możliwością wykorzystania cyrkularnych i niskoemisyjnych materiałów w budownictwie, GOZ-owymi strategiami projektowania oraz kryteriami dotyczącymi cyrkularności w zamówieniach publicznych i przetargach.
Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji ciekawych, dobrych praktyk.


This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK). The
EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.