Współpraca między NIISK a ITB

30.01.2023

Testowanie - ilustracja dekoracyjna
Celem porozumienia jest łączenie wysiłków obydwu jednostek na rzecz współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w realizacji badań naukowych, a także procedury oceny zgodności i oceny technicznej na poziomie krajowym i europejskim.

W dniu 30 stycznia 2023 r. w siedzibie ITB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym "Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Konstrukcji Budowlanych" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) a Instytutem Techniki Budowlanej.

Celem porozumienia jest łączenie wysiłków obydwu jednostek na rzecz współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w realizacji badań naukowych, a także procedury oceny zgodności i oceny technicznej na poziomie krajowym i europejskim.

Porozumienie zostało podpisane przez dr. hab. prof. Farenyuka Giennadija Grygorowycza – Dyrektora Państwowego Naukowo-Badawczego Instytutu Konstrukcji Budowlanych oraz dr. inż. Roberta Geryło - Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.