XX posiedzenie Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji

11.05.2023

Warszawa

Plac budowy - ilustracja dekoracyjna
11 maja br. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej XX spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

XX spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa – 11 maja 2023 r.

11 maja br. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej XX spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego...

Logotypy PARP Grupa PFR, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Budownictwo, Instytutu Techniki Budowlanej

Spotkanie otworzył dr inż. Robert Geryło – Dyrektor ITB, członek Grupy Sterującej Projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, który powitał zebranych i otworzył posiedzenie.

Spotkaniu przewodniczyła dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB - Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Minutą ciszy uczczono pamięć Pana prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza, Wiceprzewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie - zmarłego nagle 22 stycznia br.

Po przedstawieniu porządku obrad, przyjęto Protokół z 19. posiedzenia Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, które odbyło się 26 czerwca 2022 r. (wizyta studyjna w UDT w Poznaniu).

Kolejnym punktem spotkania był uroczyste  wręczenie członkom Grupy podziękowań przez dr inż. Roberta  Geryło,  Dyrektora ITB, przedstawiciela  ITB w  Grupie Sterującej projektu , dr hab. inż. Jadwigę Fangrat,  prof.  ITB, Lidera  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji  oraz prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego – PIIB,  Przewodniczącego Sektorowej Rady ds.  Kompetencji w Budownictwie.

Następnie zabrał glos prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – PIIB,  Przewodniczący Sektorowej Rady ds.  Kompetencji w Budownictwie, który przedstawił bieżące informacje nt. działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w I półroczu 2023 r.
Podczas posiedzenia przedstawiono ponadto następujące prezentacje i informacje:

  1. Omówienie Raportu nr 3  i uwag otrzymanych od członków i ekspertów Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji„Doskonalenie kwalifikacji rynkowych w budownictwie. Zasady i rekomendacje” - dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof.  ITB, Lider  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
  2. Informacja na temat zaawansowania prac nad opracowaniem - „Narzędzia procedur do certyfikacji w budownictwie dla wybranych  projektów opisów kwalifikacji rynkowych":
    - Wykonywanie elewacji wentylowanych,
    - Przygotowanie podłoża i montowanie ocieplenia na budynku – wykonanie tzw. metodą lekką mokrą zwaną również BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia) lub ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite Systems ).
    dr inż. Jan Bobrowicz – członek Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
  3. Informacja na temat działań Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji: I półrocze 2023 r. - mgr inż. Małgorzata Głowacz,  Animator Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji,
  4. Informacja nt. kontynuacji projektu: Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie mgr Grażyna Różanek – Związek Zawodowy „Budowlani” - Specjalista ds. realizacji projektu

W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby: członkowie i eksperci Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji oraz zaproszeni goście.

Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga UE Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny