Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”

07.03.2023

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń
Przedmiotem opracowania, autorstwa Barbary Francke, są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń „mokrych”. Zeszyt obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji technicznej, warunków wprowadzania do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych, układania warstw hydroizolacyjnych oraz kryteriów odbioru.

Barbara Francke
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6
ISBN 978-83-249-8636-1, 978-83-249-8638-5 (PDF)
Instytut Techniki Budowlanej 2023
Stron 23

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń „mokrych”. Niniejszy zeszyt warunków technicznych obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji technicznej, warunków wprowadzania do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych, układania warstw hydroizolacyjnych oraz kryteriów odbioru. Opracowanie nie zawiera wymagań dotyczących konstrukcji ściany lub stropu oraz wymagań dotyczących materiałów wykończeniowych.

Roboty hydroizolacyjne omówione w niniejszym opracowaniu powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze. Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów, wykonawców robót hydroizolacyjnych oraz inspektorów nadzoru przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.