Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt OPUS-19

01.02.2024

Warszawa

grafika autorstwa P. Jamińskiej-Gadomskiej (ITB) oraz P. Prusinowskiego (NCBJ) w ramach współracy pomiedzy ITB a NCBJ w projekcie EuroCC (No 951732)
Bezpłatne seminarium pt. Skutki oddziaływania wiatru na pożary budynków w wieloparametrycznej ocenie ryzyka z wykorzystaniem metod numerycznych, podsumowujące projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-19 na podstawie umowy nr UMO-2020/37/B/ST8/03839 o realizację i finansowanie projektu badawczego odbyło się dnia 7 lutego 2024 roku w siedzibie ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie oraz on-line.

Seminarium poświęcone było wynikom badań nad wpływem wiatru na przebieg i konsekwencje pożarów w środowisku miejskim, a wybranym przez nas przedmiotem "case study" był garaż otwarty.

Wydarzenie skierowane było przede wszystkim do projektantów, osób zawodowo zajmujących się symulacjami i analizami numerycznymi oraz naukowców z obszaru bezpieczeństwa pożarowego.

Program seminarium

„Skutki oddziaływania wiatru na pożary budynków w wieloparametrycznej ocenie ryzyka z wykorzystaniem metod numerycznych”

10:00 dr hab. inż. W Wojciech. Węgrzyński, prof. ITB, Wprowadzenie, potrzeba holistycznego zrozumienia interakcji wiatru i skutków pożarów w obiektach budowlanych i ich najbliższym otoczeniu

10:20 mgr inż. Bartosz Miechówka, Wybrane case-study: garaż otwarty. Założenia, przegląd badań nad rozwojem pożaru i dobór pożarów projektowych

10:45 dr inż. Grzegorz Krajewski, Ewakuacja z garaży i inne elementy w ocenie ryzyka skutków pożarów

11:00 dr inż. Paulina Jamińska-Gadomska, Modelowanie oddziaływania wiatru na obiekty budowlane w przestrzeni otwartej i zwartej zabudowie miejskiej

11:30 dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB, Skutki oddziaływania wiatru na pożary budynków w wieloparametrycznej ocenie ryzyka

11:50 Pytania i odpowiedzi

12:00 Przerwa na lunch

Udział w wydarzeniu był bezpłatny, ale wymagał rejestracji. Rejestracja na seminarium w języku polskim (udział zdalny lub osobisty) była możliwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: webinariumitb@itb.pl

Link do webinarium w języku polskim: https://us06web.zoom.us/j/85648754044

 

Programme of the seminar 

“Wind effects on building fires in a multiparametric risk assessment with numerical modelling”

13:30 dr hab. inż. W Wojciech. Węgrzyński, prof. ITB, Introduction - The necessity for a holistic approach to wind and fire interaction in buildings and in their near-field

13:50 mgr inż. Bartosz Miechówka, Chosen case study - open car park. Overview of vehicle fires and the design fire choices

14:15 dr inż. Grzegorz Krajewski, Egress from car parks and other fire outcomes used in risk assessment

14:30 dr inż. Paulina Jamińska-Gadomska, Modelling wind effects on buildings in open-field and dense urban architecture

15:00 dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB, Wind effects on building fires in a multiparametric risk assessment

15:20 Q&A

Participation was free of charge but registration is required. To register for the English language seminar, please send an e-mail at webinariumitb@itb.pl

Link to the webinar in English: https://us06web.zoom.us/j/82799321809

 

Grafika:

W artykule wykorzystano grafikę autorstwa P. Jamińskiej-Gadomskiej (ITB) oraz P. Prusińskiego (NCBJ) powstałą w ramach współpracy pomiędzy ITB a NCBJ na mocy umowy o nieodpłatnej współpracy nr 2/2022 wynikającej z projektu  EuroCC (No 951732).