Zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

26.10.2023

ITB

laboratorium badań wytrzymałościowych ITB - prezentacja podczas wizyty gości
W dniu 26 października w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej, odbyło się zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

W dniu 26 października w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej, odbyło się zebranie Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele krajowych ośrodków akademickich oraz sympatycy sekcji. Podczas zebrania została wygłoszona laudacja z okazji 70-lecia pracy naukowej i zawodowej Pana Profesora Jerzego Szlendaka. W dalszej części zebrania mgr inż. Filip Broniewicz wygłosił referat dotyczący metod określania nośności słupów kompozytowych. Ostatnim punktem zebrania była prezentacja pt. „Współczesne techniki pomiarowe w praktyce. Osiągnięcia i wyzwania”. Prezentację przedstawili: dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB, mgr inż. Aleksandra Mazurek i mgr inż. Jacek Głodkiewicz. Prezentacja połączona była ze zwiedzaniem laboratorium badań wytrzymałościowych (w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB) i pokazem wizyjnych metod obrazowania oraz pomiaru.