Zebranie Zespołu ds. Budynków Wysokich przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

18.04.2024

zebranie Zespołu ds. Budynków Wysokich przy KILiW PAN - zdjęcie grupowe na tle wejścia głównego do siedziby Instytutu Techniki Budowlanej
W dniu 4 kwietnia w sali plenarnej ITB, odbyło się zebranie Zespołu ds. Budynków Wysokich przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W zebraniu uczestniczyło 31 osób, w tym dyrekcja ITB oraz przedstawiciele ośrodków akademickich i firm związanych z branżą budowlaną.

Podczas zebrania został wygłoszony referat dr. Wojciecha Oleńskiego pt.: „Płynny krajobraz wysokościowy – urbanistyczne dylematy wertykalizacji miasta”. Po referacie odbyła się dyskusja i wymiana poglądów na temat urbanistycznego kształtowania miast. W części organizacyjnej zebrania przewodniczący zespołu prof. Aleksander Kozłowski oraz przewodniczący honorowy prof. Ryszard Kowalczyk powierzyli funkcję krajowego reprezentanta Council of Tall Building and Urban Habitat dr. hab. inż. Arturowi Piekarczukowi, prof. instytutu.