Zebranie Zespołu ds. Budynków Wysokich przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

26.10.2023

ITB

Zdjęcie budynków - zdjęcie o charakterze dekoracyjnym
Zebranie poświęcone aktywacji współpracy z Council of Tall Building and Urban Habitat (CTBUH)

W dniu 26 października w siedzibie ITB, odbyło się inauguracyjne zebranie Zespołu ds. Budynków Wysokich przy Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W zebraniu ze strony dyrekcji ITB uczestniczył dr inż. Robert Geryło - Dyrektor Instytutu, dr inż. Krzysztof Kuczyński - Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji oraz przedstawiciele ośrodków akademickich i firm związanych z branżą budowlaną.

Zebranie poświęcone było aktywacji współpracy z Council of Tall Building and Urban Habitat (CTBUH). Podczas zebrania wieloletni przedstawiciel CTBUH w Polsce prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk przedstawił obecny stan zespołu ds. budynków wysokich. W dalszej części spotkania prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski (koordynator zespołu) omówił najważniejsze założenia pracy zespołu. W spotkaniu brał udział w charakterze sekretarza zespołu dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB.