Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

12.01.2024

Okładka publikacji ITB
Przedmiotem opracowania, autorstwa Renaty Zamorowskiej i Jana Sieczkowskiego, są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich.

Renata Zamorowska, Jan Sieczkowski
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Cześć C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8
ISBN 978-83-249-8658-3, 978-83-249-8659-0 (PDF)
Instytut Techniki Budowlanej 2023
Stron 26

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems).

Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania ocieplenia oraz zasady kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych.

Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych.

Roboty ociepleniowe objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze.