Zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Cholewicki

20.02.2024

Profesor Andrzej Cholewicki

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Śp.

Profesora dr hab. inż. Andrzeja CHOLEWICKIEGO

Wybitnego naukowca i specjalistę w dziedzinie inżynierii lądowej, cenionego w kraju i za granicą, Człowieka o wielu zainteresowaniach wykraczających również poza działalność zawodową.

Przez większość życia związany był z Instytutem Techniki Budowlanej, gdzie pełnił wiele funkcji kierowniczych. Pracował również w Centralnym  Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Ogólnego. Obszar działalności Profesora obejmował głównie zagadnienia związane w budownictwem uprzemysłowionym, niepodważalne są Jego zasługi przy wprowadzaniu systemów wielkopłytowych w Polsce. Wielokrotnie zapraszany był do zagranicznych placówek naukowych i uczelni technicznych jako Profesor wizytujący.

Profesor Andrzej Cholewicki stanowił uosobienie właściwego dla budownictwa powiązania inżynierii i nauki. Przez wiele lat był konsultantem KGHM „Polska Miedź” w zakresie zabezpieczania obiektów przed skutkami oddziaływań górniczych, a jego zainteresowania naukowe obejmowały także ochronę obiektów budowlanych przed skutkami wybuchów gazu.

Zaangażowanie Profesora Andrzeja Cholewickiego na rzecz społeczności budowlanych przejawiało się m.in. w członkostwie towarzystw technicznych i rad programowych wydawnictw naukowych. Był wieloletnim i aktywnym Członkiem Międzynarodowej Federacji Betonu Konstrukcyjnego fib Komisji” Prefabrykacja”. Był również Członkiem Sekcji Betonu przy Komitecie Inżynierii Lądowej PAN oraz Członkiem prezydium Polskiej Unii Inżynierii Sejsmicznej.

Autor wielu publikacji naukowych oraz życzliwy i dociekliwy promotor prac doktorskich. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, laureat prestiżowej nagrody Komitetu Nauki im. Profesora Wacława Żenczykowskiego.

Dokonania Profesora znacząco przyczyniły się do rozwoju wiedzy w dziedzinie inżynierii lądowej. W naszych wspomnieniach pozostanie niezwykle pracowitym, ciepłym i życzliwym Profesorem i Człowiekiem o niespożytej energii i szczególnej pasji inżynierskiej.

Będzie nam Go wszystkim brakowało.

 

Małżonce i Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz Koleżanki Koledzy

Instytutu Techniki Budowlanej