Testowanie - ilustracja dekoracyjna

Badania i ekspertyzy

Badania

Zespół Laboratoriów Badawczych ITB akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB023), wykonuje kompleksowe badania m.in. następujących wyrobów:
 • spoiwa cementowe,
 • dodatki do betonu (popioły lotne, pyły krzemionkowe, żużle wielkopiecowe itp.),
 • domieszki do betonu,
 • beton zwykły i lekki,
 • beton (mieszanka betonowa, beton stwardniały, beton pobrany z konstrukcji),
 • włókna stalowe i polimerowe,
 • zaprawy murarskie i tynkarskie,
 • kruszywa,
 • materiały i wyroby z kamienia.

Bada właściwości fizyko-chemiczne i strukturalne materiałów budowlanych oraz charakterystykę rozkładu wielkości porów w betonie.

Wiedza ekspercka

Pracownia Betonu wykonuje opinie techniczne i ekspertyzy sądowe dotyczące:
 • przyczyn powstawania wad wyrobów i obiektów betonowych lub konstrukcji betonowych,
 • jakości betonu i jego składników,
 • zgodności wyrobów oraz obiektów ze specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami,
 • oceny użyteczności betonu jako materiału konstrukcyjnego

na podstawie analizy dokumentacji technicznych i akt sądowych, wizji lokalnej wraz z poborem próbek oraz badań laboratoryjnych.

Projekty badawcze

W Pracowni Betonu realizowane są projekty naukowo-badawcze w zakresie:
 • wykorzystania materiałów odpadowych do produkcji betonu,
 • tworzenia nowych procedur oraz doskonalenia technik badawczych,
 • innowacyjnych badań doświadczalnych wykraczających poza zakres norm badawczych,
 • współpracy z przedstawicielami przemysłu budowlanego oraz innymi jednostkami naukowymi.

Kontakt

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Pracownia Betonu

Telefon

(22) 579 64 38
(22) 579 64 35, (22) 579 61 65

E-mail

beton@itb.pl
konstrukcje@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa