BLESIL

Zintegrowane podnoszenie poziomu wiedzy o energooszczędności w cyklu życia budynków

Building Lifecycle Energy Saving Integral Learning

Projekt zagraniczny:

Akronim: BLESIL

Program: Erasmus+, UE

Numer umowy: 2014-1-ES01-KA202-004943

Okres realizacji: 1.09.2014 - 31.08.2016

Całkowita wartość projektu: EUR 189 339

Wartość dofinansowania ITB: EUR 21 389,16

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Robert Geryło, dr inż. Michał Piasecki, Zakład Fizyki Cieplnej, NF

Konsorcjanci, w tym Lider: AITIIP TECHNOLOGY CENTRE, Hiszpania

EKODENGE MUHENDISLIK MIMARLIK DANISMANLIK TICARET ANONIM SIRKETI, Turcja

GEEZAR SOLUCIONES S.L., Hiszpania

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

Strategicznym celem projektu była poprawa umiejętności i wzrost kompetencji pracowników sektora budowlanego poprzez innowacyjne techniki i oprogramowanie opracowane w ramach europejskich projektów badawczych z zakresu budownictwa energooszczędnego. Opracowane szkolenie dotyczyło trzech faz cyklu życia budynku: projektowania, budowy oraz eksploatacji i konserwacji. Projekt uwzględniał postanowienia i wymagania dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Projekt BLESIL poszerzył wiedzę z zakresu inteligentnego budownictwa. Treści programu kształcenia oparto na wynikach projektów finansowanych przez UE. Zawartość programu szkoleń skoncentrowana była na poprawie efektywności energetycznej, co bezpośrednio wiąże się z zasadami zrównoważoności.