BUILDING UP

Wielostronna, przekrojowa, długoterminowa mapa drogowa współpracy w zakresie badań i innowacji w celu pokonania technologicznych i pozatechnologicznych barier w tworzeniu bardziej energooszczędnych budynków i osiedli

Multi-stakeholder, Cross-sectorial, collaborative long term Research and Innovation Road Map to overcome technological and Non-technological barriers towards more energy-efficient buildings and districts

Projekt zagraniczny:

Akronim: BUILDING UP

Program: 7. Program Ramowy UE na rzecz badań i innowacji,  FP7-NMP - Specific Programme "Cooperation": Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New Production Technologies

Numer umowy: 267024

Okres realizacji: 1.05.2011 - 31.10.2012

Całkowita wartość projektu: EUR 1 347 131, dofinansowanie UE: EUR 999 300

Wartość dofinansowania ITB: PLN 185 792, w tym dofinansowanie z KE PLN 165 665; MNiSW PLN 13 665; środki własne PLN 6 463

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Jadwiga Fangrat / mgr Anna Pachman

Konsorcjanci, w tym Lider: CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, Francja

RINA CONSULTING SPA, Włochy

EUROPEAN CONSTRUCTION, BUILT ENVIRONMENT AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS TECHNOLOGY PLATFORM, Belgia

STEINBEIS INNOVATION GGMBH, Niemcy

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

OSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FUR UMWELT UND TECHNIK, Austria

TATA STEEL UK LIMITED, Wielka Brytania

FOREST-BASED SECTOR TECHNOLOGY PLATFORM, Belgia

BAX INNOVATION CONSULTING SL, Hiszpania

CRANFIELD UNIVERSITY, Wielka Brytania

EUROPEAN APPAREL AND TEXTILE CONFEDERATION AISBL, Belgia

Strategicznym celem projektu było stworzenie efektywnej koordynacji działań Europejskich Platform Technologicznych i głównych inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej w środowisku budowlanym z obszaru NMP w celu identyfikacji potrzeb długoterminowych badań i innowacji. Do zadań projektu należało: tworzenie mapy drogowej współpracy przemysłu i nauki skoncentrowanej na długoterminowych projektach wysokiego ryzyka zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zainicjowanie sieci współpracy instytucji, jednostek administracji i użyteczności publicznej, deweloperów, inwestorów, dystrybutorów, producentów, architektów, inżynierów, rzemieślników i użytkowników, określenie pozatechnologicznych barier, które powodują ograniczenia w implementacji rozwiązań na rynku, publiczne konsultacje w celu zachęcenia zaangażowanych środowisk do wdrażania nowych rozwiązań.

Dla realizacji celu projektu sześć Europejskich Platform Technologicznych: ECTP (Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa), Suschem (Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii), EUMAT (Europejska Platforma Technologiczna Zaawansowanych Materiałów), Textile ETP (Europejska Platforma Technologiczna dla Przyszłości Tekstyliów i Odzieży), ESTEP (Europejska Platforma Technologiczna Stali), FTP (Europejska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-Drzewnego) i zrzeszone w nich krajowe platformy utworzyły razem z przedstawicielami pozostałych inicjatyw, jak ERANET ERACOBUILD, platformę współpracy w celu opracowania wytycznych angażujących publiczny i prywatny sektor w działania na rzecz efektywnych energetycznie budynków.