CA EPBD II

Wspólne działanie wspierające wdrożenie Dyrektywy 2002/91/EC z 16 XII 2002 Parlamentu Europejskiego i KE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Concerted Action supporting transposition and implementation of Directive 2002/01/EC of the European Parliament and of the Council

Projekt zagraniczny:

Akronim: CA EPBD II

Program: 7. Program Ramowy UE

Numer umowy: IEE/CA/07/333/S12.482785

Okres realizacji: 1.12 2007 - 30.11.2010

Wartość dofinansowania ITB: EUR 74 280

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski, Zakład Fizyki Cieplnej

Konsorcjanci, w tym Lider: Agencia para a Energia (ADENE) – Portugalia

W okresie 01.12.2007 r. - 30.06.2008 r. ITB pełnił rolę krajowego koordynatora projektu CA II, który był kontynuacją programu CA I. ITB był głównym organizatorem pierwszego spotkania projektu, które odbyło się w Warszawie, w dniach 10–11 grudnia 2007 r. Eksperci brali udział w plenarnych i technicznych sesjach w zakresie certyfikacji budynków i wymaganych kwalifikacji audytorów, założeń i kosztów szkoleń. Przedstawiciel Instytutu wygłosił prezentację na temat kształcenia w Polsce wykwalifikowanych audytorów energetycznych w budownictwie. Ponadto we współpracy z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury opracowano raport dotyczący implementacji dyrektywy EPBD w Polsce (stan na marzec 2008).