CONNIE

Elektroniczne usługi informacyjne nt. budownictwa

Construction News and Information Electronically

Projekt zagraniczny:

Akronim: CONNIE

Program: 6. Program Ramowy UE - IS-ECONTENT - Multiannual Community programme to stimulate the development and use of European digital content on the global networks and to promote linguistic diversity in the Information Society 2001-2005

Numer umowy:  DC 11271

Okres realizacji: 2.01.2005 r. – 31.12.2006 r.

Całkowita wartość projektu: EUR 1 335 000

Wartość dofinansowania ITB: EUR 109 521

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: doc. dr inż. Marian Suchan

Konsorcjanci, w tym Lider: BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD, BRE, Wielka Brytania

BYGGINGAR.is, Islandia

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, CSTB, Francja

HIS, Wielka Brytania

INTERBAT1, Francja

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

INSTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA CONSTRUZIONE, Włochy

REED BUSINESS INFORMTAION SpA, Włochy

UNIVERSUTY OF LUBLJANA, Słowenia

SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSTRUCTION CENTRE, Belgia

 

W wyniku projektu powstała sieć węzłów CONNIE - europejska sieć stron internetowych dotyczących prawa budowlanego i szeroko pojętego konsultingu. Polski węzeł powstał i był utrzymywany w ITB. Grupą docelową usług informacyjnych CONNIE byli specjaliści budowlani zajmujący się projektowaniem i budową. Głównym celem CONNIE było wyodrębnienie, uporządkowanie i zindeksowanie odpowiednich informacji z istniejących publicznie dostępnych europejskich przepisów i norm budowlanych przedstawionych w postaci elektronicznej.