COST TU0901

Integracja i harmonizacja aspektów izolacji akustycznej w zrównoważonych konstrukcjach budownictwa miejskiego

Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions

Projekt zagraniczny:

Akronim: COST TU0901

Program: 7. Program Ramowy UE - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research, COST 2010

Numer umowy: MoU - 242/09 (Memorandum of Understanding for the implementation of a European Concerted Research Action designated as COST Action TU0901: Integrating and Harmonizing Sound Insulation Aspects in Sustainable Urban Housing Constructions)

Okres realizacji: 3.11.2009 – 2.11.2013

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu po stronie ITB: dr Anna Iżewska oraz dr inż. Elżbieta Nowicka,  Zakład Akustyki, NA

Przewodnicząca: Ms Birgit Rasmussen SBi, Danish Building Research Institute, Aalborg University, DK-2970 Horsholm, Dania

Konsorcjanci 29 krajów UE/data przystąpienia:

Austria 09/07/2009

Belgia 31/07/2009

Chorwacja 16/10/2009

Republika Czeska 07/12/2010

Dania 23/06/2009

Estonia 28/10/2009

Finlandia 10/09/2009

Francja 10/08/2009

Niemcy 26/06/2009

Grecja   10/03/2010

Węgry   25/01/2010

Islandia 10/02/2010

Włochy 23/06/2009

Litwa 25/11/2009

Malta 07/12/2010

Holandia 08/09/2009

Macedonia Północna 31/07/2009

Norwegia 15/12/2009

Polska   23/06/2009

Portugalia 30/09/2009

Rumania 10/05/2010

Serbia    23/06/2009

Słowacja 02/03/2010

Słowenia 31/07/2009

Hiszpania 11/07/2009

Szwecja 16/10/2009

Szwajcaria 31/07/2009

Turcja    31/01/2011

Wielka Brytania

oraz 3 kraje partnerskie:

RMIT University, Australia

University of Canterbury, New Zealand

Acoustics Group, Indoor Environment Research Program, Institute for Research in Construction, National Research Council, Canada

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST finansował koordynację badań naukowych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach europejskich w ramach tak zwanych Akcji COST. Głównym celem akcji było opracowanie zharmonizowanych wskaźników oceny izolacyjności akustycznej mieszkań, a następnie zaproponowanie, w skali europejskiej, klasyfikacji akustycznej mieszkań.

Tematyka Akcji COST TU0901 była ściśle związana z działalnością Komitetów Technicznych CEN/TC126 „Akustyczne właściwości produktów budowlanych i budynków” oraz ISO/TC43/SC2 „Akustyka budowlana”, a także z działalnością European Acoustics Association (EAA) – Komitetu Technicznego „Room and Building Acoustics and Noise” i CIB TC 051 „Acoustics”.