DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ

 


Witaj w serwisie ITB: Dokumenty Unii Europejskiej.


Instytut Techniki Budowlanej, uczestnicząc w pracach instytucji i organizacji wchodzących w skład struktur Unii Europejskiej, bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem rynku wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia nr 305/2011 (Construction Products Regulation – CPR), zastępującego dyrektywę 89/106/EWG.


Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. zasady wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych i ich oznakowania CE nałożyły nowe obowiązki na uczestników rynku wyrobów budowlanych. Zmiany dotyczyły nie tylko producentów wyrobów lecz także importerów i dystrybutorów. Nowym narzędziem komunikowania informacji o cechach technicznych produkowanych i sprzedawanych wyrobów stała się deklaracja właściwości użytkowych.


W serwisie ITB Dokumenty Unii Europejskie zostały zamieszczone m.in. podstawowe informacje dotyczące zasad wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych w systemie europejskim oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


Bieżące działania ekspertów ITB na forum UE obejmują uczestniczenie w pracach Stałego Komitetu Budownictwa (SCC) i jego grup roboczych, w których przedstawiciele państw członkowskich UE pełnią rolę doradczą w stosunku do służb Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku wyrobów budowlanych. Prace SCC obejmują między innymi opracowywanie aktów delegowanych umożliwiających zarówno wprowadzanie zmian wynikających z doświadczeń i postępu technicznego, zarówno w obszarze wymagań samego rozporządzenia, jak i zasad oceny poszczególnych wyrobów budowlanych.


Eksperci ITB biorą również udział w opracowywaniu zharmonizowanych z rozporządzeniem nr 305/2011 specyfikacji technicznych na forum Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN oraz Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA.


W zakresie procedur oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zadeklarowanych przez producenta, wymaganych do oznakowania CE wyrobów budowlanych eksperci ITB uczestniczą w pracach Grupy Jednostek Notyfikowanych GNB oraz organie koordynującym ich działalność czyli Grupie Doradczej AG GNB.


Ustalenia podejmowane przez wszystkie wymienione instytucje mają istotne znaczenie dla krajowego przemysłu wyrobów budowlanych, projektantów, wykonawców oraz inwestorów. Liczymy, że nasz serwis zapewniając wszystkim uczestnikom rynku budowlanego dostęp do aktualnych informacji i dokumentów UE dotyczących budownictwa stanie się forum dyskusji krajowych środowisk budowlanych, pozwalającym aby rozwiązania przyjmowane na poziomie UE mogły uwzględniać stanowisko krajowego środowiska budowlanego.


Oczekujemy na opinie dotyczące publikowanych projektów dokumentów europejskich. Uwagi prosimy przesyłać na adres eu@itb.pl.