dr Elżbieta Dobrzelecka

Główny Księgowy

Dr Elżbieta Dobrzelecka

Absolwentka uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiowała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, na kierunku ekonomika i organizacja budownictwa i inwestycji, a następnie otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z dziedziny finansów na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie oraz studia podyplomowe organizowane przez Ernst and Young z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W 2005 roku, po ukończeniu postępowania kwalifikacyjnego i zdaniu wszystkich egzaminów uzyskała tytuł biegłego rewidenta. W pracy zawodowej odpowiadała za obszar finansów i księgowości, pełniąc przez 12 lat funkcję dyrektora finansowego w dużej spółce medialnej, wspierając zarząd w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych. Ponadto prowadziła obsługę księgową oraz finansową szeregu spółek, głównie zagranicznych, w ramach biura rachunkowego. Posiada także doświadczenie w audycie sprawozdań finansowych. W trakcie swojej pracy zawodowej wdrożyła szereg rozwiązań i projektów optymalizacyjnych z zakresu finansów i zarządzania. W ITB odpowiada za pracę działu księgowości oraz działu finansowego.

Kontakt

+48 22 825 09 70
e-mail: e.dobrzelecka@itb.pl