dr inż. Ewa Szewczak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Laboratoriów

Dr Ewa Szewczak

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na podstawie pracy pt. „Otrzymywanie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al metodą mechanicznej syntezy i konsolidacji”. Od 2000 roku związana z Instytutem Techniki Budowlanej. Pełniła funkcję Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB, jednego z największych w Europie laboratoriów zajmujących się badaniem materiałów i wyrobów budowlanych. Obecnie zajmuje stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Laboratoriów.

Kontakt

+48 22 57 96 174
e-mail: e.szewczak@itb.pl