dr inż. Ewa Szewczak

Kierownik Zespołu Laboratoriów

Dr Ewa Szewczak

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W 1999 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych na podstawie pracy pt. „Otrzymywanie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al metodą mechanicznej syntezy i konsolidacji”. Od 2000 roku związana z Instytutem Techniki Budowlanej. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Laboratoriów Badawczych ITB, jednego z największych w Europie laboratoriów zajmujących się badaniem materiałów i wyrobów budowlanych.

Kontakt

+48 22 57 96 174
e-mail: e.szewczak@itb.pl