dr inż. Krzysztof Kuczyński

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji

Dr Krzysztof Kuczyński

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1995 roku związany z Instytutem Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze ścianami osłonowymi z płyt warstwowych i metalowo-szklanych, przekryciami dachowymi z płyt warstwowych, ścianami wewnętrznymi oraz oknami i drzwiami. W 2014 roku objął funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Autor oraz współautor wielu prac badawczych i rozwojowych, a także kilkudziesięciu publikacji oraz referatów. Współautor publikacji książkowej wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury. Członek Rady ds. Jakości przy ZLB ITB, Rady Technicznej ITB, Grupy Sektorowej SG06 ds. okien i drzwi. Od 2011 członek Rady Naukowej Instytutu. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. Badań i Innowacji.

Kontakt

+48 22 57 96 194
e-mail: dyrekcja@itb.pl