dr inż. Robert Geryło

Dyrektor Instytutu

Dr Robert Geryło

Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 1999 roku związany z Instytutem Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w podstawowych zagadnieniach zrównoważonego budownictwa, w szczególności związanych z ochroną cieplną budynków i wykorzystaniem energii. Wykonawca i weryfikator wielu ekspertyz technicznych, opinii sądowych oraz autor i współautor wielu opracowań i publikacji. Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN ds. wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie. W latach 2008 - 2017 członek Rady Naukowej ITB. W 2023 roku wybrany na Prezydenta ENBRI (European Network of Building Research Institutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa.

Kontakt

+48 22 57 96 191
e-mail: dyrekcja@itb.pl