dr inż. Sebastian Wall

Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności

Dr Sebasian Wall

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, od 2007 r. pracownik Instytutu Techniki Budowlanej. Specjalizuje się w analizie zagadnień związanych z harmonizacją europejską i wymaganiami krajowymi w obszarze wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. Ekspert wspierający polską delegację na obrady Grupy Przygotowawczej oraz Stałego Komitetu Budownictwa Komisji Europejskiej (SCC), Przewodniczący Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Zaangażowany w prace normalizacyjne na poziomie europejskim i krajowym, członek PKN KT 307 ds. Zrównoważonego budownictwa oraz Przewodniczący PKN KT 317 ds. Wentylacji i klimatyzacji. Autor prac badawczych, publikacji branżowych, wykładowca i kierownik merytoryczny na seminariach szkoleniowych ITB. Członek Rady Naukowej ITB.

Kontakt

+48 22 57 96 216
e-mail: s.wall@itb.pl