EnVie

Wspólna akcja dotycząca jakości powietrza wewnętrznego oraz skutków zdrowotnych

Co-ordination action in Indoor air Quality and Health Effects

Projekt zagraniczny:

Akronim: EnVie

Program: 6. Program Ramowy UE: Policy support: Specific activities covering wider field of research under the Focusing and Integrating Community Research programme 2002-2006

Numer umowy: SSPE-CT-2004-502671

Okres realizacji: 1.04.2004 - 31.10.2008

Całkowita wartość projektu: EUR 824 977

Wartość dofinansowania ITB: EUR 20 900

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr inż. Halina Prejzner, Zakład Ochrony Środowiska

Konsorcjanci, w tym Lider:

 • Instituto de Engenharia Mecanica (IDMEC-FEUP) – Portugalia
 • CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, Francja
 • KANSANTERVEYSLAITOS, Finlandia
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, Włochy
 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - DIRECTORATE GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE, Belgia
 • TEKNILLINEN KORKEAKOULU, Finlandia
 • NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING, Norwegia
 • FODOR JOZSEF NATIONAL PUBLIC HEALTH CENTRE, Węgry
 • CONSORZIO PER IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI BIOLOGIA MARINA ED ECOLOGIA APPLICATA, Włochy
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, Dania
 • AARHUS UNIVERSITET, Dania
 • MEDICAL RESEARCH COUNCIL, Wielka Brytania
 • SVERIGES PROVNINGS - OCH FORSKNINGSINSTITUT AB, Szwecja
 • BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT LTD, Wielka Brytania
 • ASOCIACION DE INVESTIGACION Y COOPERACION INDUSTRIAL DE ANDALUCIA "F. DE PAULA ROJAS", Hiszpania
 • INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska
 • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Czechy
 • UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA E, Włochy
 • CRANFIELD UNIVERSITY, Wielka Brytania
 • NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL HEALTH, Hungary

Celem projektu ENVIE było wniesienie wkładu w lepsze zrozumienie tego, jak jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na ludzkie zdrowie. Zastosowano podejście polegające na wykorzystaniu wyników istniejących projektów zajmujących się badaniami powietrza wewnętrznego oraz dokonano przeglądu literatury opracowanej przez różne komisje i grupy w ostatnich dwóch dziesięcioleciach.

Głównym obszarem zainteresowania zespołu było określenie, jak polityka może chronić przed szkodliwym wpływem różnych czynników i mieszanin. Podejmując ten problem, zespół projektu ENVIE przyjął odwrotną drogę rozumowania: w pierwszej kolejności skoncentrował się na kwestiach jakości powietrza wewnętrznego o największym znaczeniu na skalę europejską, a na końcu stworzył listę źródeł zagrożeń dla zdrowia w pomieszczeniach.

Wysiłki i działania podjęte w ramach projektu ENVIE przyczyniły się do opracowania unikalnego podejścia do zmiany wytycznych dotyczących jakości powietrza wewnętrznego. Wyniki poddano aktualizacji i weryfikacji w ramach nowej inicjatywy finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO) oraz koordynacji ze strony Wspólnego Centrum Badawczego (WCB). Stanowią one także wkład do powiązanego programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).