FoCA

FoCA - Free Off Carbon Architecture - interaktywna platforma internetowa wspierająca sektor budowlany w osiąganiu neutralności klimatycznej / FoCA

Free Off Carbon Architecture: Interactive system to support the construction sector in achieving climate neutrality

Projekt krajowy

Akronim: FoCA

Program: dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 33. edycji konkursu CORNET (Inicjatywa COllective Research NETworking)

Numer umowy: CORNET/33/55/FoCA/2023 z dnia 4.07.2023 r.

Okres realizacji: 1.06.2023 – 31.05.2025

Całkowita wartość projektu: 1 384 821,58 zł; wartość dofinansowania: 1 279 240,13 zł

Wartość dofinansowania ITB: 392 926,94 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr hab. inż. Michał Piasecki, prof. ITB

Konsorcjanci, w tym Lider:

  • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council PLGBC)
  • Instytut Techniki Budowlanej,
  • Politechnika Wrocławska
  • Environmentally Friendly Green Buildings Association / Turkish Green Building Council (CEDBIK)
  • Yildiz Technical University (YTU)

Celem projektu jest przygotowanie ogólnodostępnego narzędzia – interaktywnej platformy internetowej dostarczającej informacji o właściwościach środowiskowych materiałów i wyrobów budowlanych, wspierającej sektor budownictwa w szacowaniu śladu węglowego budynków.

FoCA jako proste i kompleksowe narzędzie ma na celu:

  • zapewnienie wiarygodnego źródła zweryfikowanych informacji środowiskowych na temat emisji gazów cieplarnianych (GHG), zapotrzebowania na energię pierwotną (TRPE oraz TNRPE) i zubożenia wody (WD), wynikających z wydobycia i dalszego przetwarzania surowców wykorzystywanych do produkcji materiałów i wyrobów budowlanych;
  • umożliwienie architektom i innym zainteresowanym stronom zdobycia wiedzy na temat wpływu poszczególnych klas materiałów i wyrobów na środowisko oraz wyboru rozwiązań przyjaznych środowisku, co prowadzi do zmniejszenia śladu ekologicznego sektora budowlanego;
  • pomoc w dostosowaniu się do celów wskazanych w polityce krajowej i unijnej, nakładającej na sektor budowlany rygorystyczne wymagania.

Więcej informacji pod linkami: