FRACOF

Transfer nowości nt. oceny odporności ogniowej stropów zespolonych częściowo zabezpieczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw i uczelni technicznych

Innovation transfer on Fire Resistance Assessment of Partially Protected Composite Floor to SME’s and Universities

Projekt zagraniczny:

Akronim: FRACOF

Program: 7. Program Ramowy UE, Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Numer umowy: 2009-1-LU1-LEO-05-00219

Okres realizacji: 1.10.2009– 30.09.2011

Wartość dofinansowania ITB: EUR 33 032, w tym KE EUR 19 819 (60%), MNiSW: PLN 51 700

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu po stronie ITB: dr Andrzej Borowy, Zakład Badań Ogniowych, NP

Konsorcjanci, w tym Lider: ARCELOR MITTAL BELVAL & DIFFERDANGE SA, Luksemburg

Partnerzy w projekcie:

LABORATORIOS DE ENSAYOS E INVESTIGACIONES INDUSTRIALES, LABEIN, Hiszpania

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, CTU, Republika Czeska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Polska

POLITEHNICA UNIVERSITY TIMISOARA, Rumunia

UNIVERSITY OF LJUBLJANA, Słowenia

Celem projektu było zapoczątkowanie i promowanie przepływu innowacyjnej wiedzy w  środowisku inżynierów z różnych europejskich państw w ich ojczystych językach, w szczególności w zakresie  metodyki projektowania systemów częściowo zabezpieczonych stropów zespolonych.

Zadania strony polskiej obejmowały tłumaczenie materiałów szkoleniowych oraz interfejsu oprogramowania, przygotowanie, organizację i prowadzenie seminarium, podczas którego przekazano informacje na temat projektowania systemów stropów zespolonych z zastosowaniem niezabezpieczonych drugorzędnych belek stalowych.